Etelä-Karjalan lääkäriseura

Lääkäriliitto  hoitaa Etelä-Karjalan lääkäriseuran jäsenrekisteriä yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Etelä-Karjalan ja Lääkäriliiton välinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenmaksujen välityksestä on päivitetty voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi.

 

ETELÄ-KARJALAN LÄÄKÄRISEURAN JA LÄÄKÄRILIITON  YHTEISTYÖSOPIMUS

1.      YHTEISTYÖSOPIMUS

Yhteistyösopimus kattaa jäsenrekisterin ylläpidon sekä yhdistysjäsenmaksun perimisen ja välittämisen. Hinta palvelulle on tällä hetkellä kustannusperusteisesti määritetty 2 e/jäsenyys.

2.       HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 

Sopimukseen on kirjattu uuden henkilötietolain ja eurooppatasoisen asetuksen edellyttämät tiedot henkilötietojen käsittelystä, jossa yhdistyksenne on rekisterinpitäjä ja Lääkäriliitto tietojen käsittelijä edellä olevassa yhteistyösopimuksessa kuvatuin tavoin.

Sopimus tulee automaattisesti voimaan osana yhteistyösopimusta

3.       TEKNINEN JÄRJESTELY TIETOJEN TARKASTELUUN

Olemme luoneet jäsenrekisterijärjestelmään yhdistyksellenne rekisteritietokansioon, jonka kautta toimitamme teille jäsentietojanne ja yhdistys voi toimittaa Lääkäriliitolle rekisteriin muutostietoja.

Etelä-Karjalan lääkäriseura saa  teille yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä käyttäjätunnuksenne ja salasanan

Etelä-Karjalan lääkäriseuran rekisteriseloste sijaitsee jäsentietojen yhteydessä.