Apurahat
Etelä-Karjalan Lääkäriseuran ja Duodecim-seuran Viipurin paikallisosaston apurahat on tarkoitettu seuran jäsenten tieteellisen tutkimustyön tukemiseen. Stipendiä varten hakemuksessa on mainittava tutkimustyön aihe ja tarkoitus sekä annettava lyhyt kuvaus hankkeen kulusta ja nykyvaiheesta. Lisäksi stipendeillä palkitaan viimeksi kuluneen vuoden aikana väitelleet seurojen jäsenet.

Apurahojen hakuaika on yleensä tammikuussa. Se ilmoitetaan jäsenkirjeessä ja Suomen lääkärilehdessä.

Apurahan saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja apurahan saaneiden nimet kerrotaan vuosijuhlassa.