Etelä-Karjalan lääkäriseuran historia

Etelä-Karjalan lääkäriseura syntyi Antrean kunnanlääkärin Väinö Dahlbergin aloitteesta. Hänen lisäkseen Kirvun kunnanlääkäri Martti Kiljander, Muolan ja Walkjärven kunnanlääkäri Tauno Hannikainen, ja Ruokolahden ja Joutsenon kunnanlääkäri Karl Loveson laativat Suomen Senaatille kirjeen, jossa anottiin lupaa alueellisen lääkäriseuran perustamiseen.

Perusteena oli lääketieteellisen taidon ylläpitäminen maaseutuolosuhteissa. Seuran perustamispäivä oli 21.1.1905, perustamispaikka Viipurin Andrea-hotelli. Valtaosa seuraan liittyneistä lääkäreistä oli Viipurista, mutta jäseniä oli Kotkaa, Lappeenrantaa ja Käkisalmea myöten.Seuran tarkoituksena oli lääketieteen edistäminen ja hyvän toverihengen ylläpito.

Alkuvuosina se tapahtui kuukausittaisten kokousten myötä. Niissä oli jäsenten esitelmiä uusista asioista tai omassa praktiikassa tapahtuneita tapausselostuksia. Keskustelu esitelmien jälkeen oli vilkasta. Sosiaalista yhteyttä pidettiin yhteisillä juhlilla, joihin myös puolisot olivat useimmiten tervetulleita.

Etelä-Karjalan lääkäriseuraan kelpuutettiin myös ulkomaalaisen taustan omaavat lääkärit. Sodan aikana seuran toiminta oli pysähdyksissä ja arkisto siirrettiin Helsinkiin. Seuran toiminta elvytettiin sodan jälkeen ja arkisto siirrettiin 1948 Lappeenrantaan, joka on toiminut tämän jälkeen seuran keskuspaikkana.

Seura juhli näyttävästi 100-vuotista taivaltaan 21.1.2005 Lappeenrannan Kasinolla.Nykyään Etelä-Karjalan lääkäriseura on tiiviisti yhteistyössä Wiipurin Duodecimin kanssa. Yhteistyössä seurat järjestävät syys- ja kevätkoulutukset, Vuosijuhlan maaliskuussa ja kevätjuhlan elokuussa. Seuroilla on yhteinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, past-president sekä arkiston- ja kirjastonhoitaja.

Aika ajoin on noussut esiin ajatus seurojen yhdistämisestä. Tällä vältettäisiin päällekkäisyyksiä varsinkin kokoustoiminnassa ja kirjanpidossa. Vuosikokouksessa 6.3.2009 asiasta äänestettiin. Ehdotus hylättiin, koska tuolloinen yhdistyslaki olisi edellyttänyt toisen yhdistyksen lakkauttamista. 

Lähde: Terveyttä ja pitkää ikää. Terveyden- ja sairaanhoitoa Etelä-Karjalassa. Toim. Pertti Jurvanen. 2004.

Jukka Lempinen