Lääkäriseurojen stipedit haettavissa 31.1.19 mennessä

14.12.2018 klo 16:00

Etelä-Karjalan Lääkäriseuran ja Duodecim-seuran Viipurin paikallisosaston stipendit julistetaan seurojen jäsenten haettavaksi 31.1.2019 mennessä.Stipendit on tarkoitettu tieteellisen tutkimustyön tukemiseen. Lisäksi palkitaan stipendillä viimeksi kuluneen vuoden aikana väitelleet seurojen jäsenet ja tätä varten pyydän kohteliaasti väitelleitä ilmoittamaan allekirjoittaneelle väitöskirjansa aiheen ja väitöstilaisuuden ajankohdan. Toivottavaa olisi, että jäsenten väitöskirjat komistaisivat seurojen kirjastoa.
Stipendiä varten hakemuksessa on mainittava tutkimustyön aihe ja tarkoitus sekä annettava lyhyt kuvaus hankkeen kulusta ja nykyvaiheesta. Koska hakemuksia todennäköisesti tulee jälleen enemmän kuin mihin jaettava rahasumma riittää, ei kaikkia hankkeita voitane tukea. Apurahaa ei yleensä myönnetä samalle hakijalle peräkkäisinä vuosina. 
Hakemukset postitetaan osoitteeseen: 
tri Jukka Lempinen , Anestesialääkäreiden kanslia,
Leikkausosasto, Etelä-Karjalan Keskussairaala, 
Valto Käkelän katu 1
53130 Lappeenranta.

Huomioikaa myös Suomen Lääkärilehdessä ilmoituksia Viipurin Tuberkuloosisäätiön apurahojen hausta.