Lääkäriseurojen stipendit haettavissa 31.1.23 mennessä

15.1.2023

Etelä-Karjalan Lääkäriseuran ja Duodecim-seuran Viipurin paikallisosaston stipendit julistetaan seurojen jäsenten haettavaksi 31.1.2023 mennessä. 

Stipendit on tarkoitettu tieteellisen tutkimustyön tukemiseen. Stipendiä varten hakemuksessa on mainittava tutkimustyön aihe ja tarkoitus sekä annettava lyhyt kuvaus hankkeen kulusta ja nykyvaiheesta. Lisäksi stipendeillä palkitaan viimeksi kuluneen vuoden aikana väitelleet seurojen jäsenet.

 Pyydän kohteliaasti väitelleitä ilmoittamaan allekirjoittaneelle väitöskirjansa aiheen ja väitöstilaisuuden ajankohdan. Perinteisesti stipendin saaneet väitelleet ovat toimittaneet väitöskirjansa seurojemme kirjastoon. 

Koska hakemuksia todennäköisesti tulee jälleen enemmän kuin mihin jaettava rahasumma riittää, ei kaikkia hankkeita voitane tukea. Apurahaa ei yleensä myönnetä samalle hakijalle peräkkäisinä vuosina. 

Hakemukset postitetaan osoitteella: 

seurojen pj. Kristiina Ikäheimonen, radiologia, 

Valto Käkelänkatu 1, Etelä-Karjalan Keskussairaala, 53130 Lappeenranta.